Cô vợ dâm nứng loz làm giáo viên

Thường khi phụ nữ có nghề nghiệp, địa vị thì sẽ truyền thống, kín kẽ, hoặc hiện đại nhưng nghiêm túc. Đó là số đông của phụ nữ Việt, nhưng không phải ai cũng như vậy, vẫn có những người đàn bà hư hỏng trong cái vỏ bọc gia giáo bên ngoài, và đó chính là vợ tôi. Một cô giáo, một nữ kinh doanh giỏi, nhưng lại là một con đĩ trên giường thật sự.